Initiativ

I tillägg till vår kontinuerliga materialutveckling leder vi flera långsiktiga projekt med hög potentiell genomslagskraft

RE-ADD

CIRKULÄRT FLÖDE MED RE-ADD

RE-ADD är ett initiativ till at göra 3D-printing mer hållbart och cirkulärt genom att ta tillvara på spillmaterial och tomma spolar från 3D-printing. Additiv tillverkning ger upphov till stora mängder materialspill.

Släng spill från din produktion i våra logistikoptimerade återvinningslådor. Materialen sorteras i första hand av användaren. Lådorna fraktas sedan enkelt och gratis tillbaka till oss. Spillet används sedan till att tillverka världens första cirkulära filament – rPLA.

Läs mer om RE-ADD
CelluPLA

FILAMENT GJORD PÅ SVENSK CELLULOSA

PLA görs idag nästan uteslutande på matvaror som majs och sockerrör. Biobaserat och biologiskt nedbrytbart, men är det etiskt hållbart att göra plast av mat? För att ta hållbarheten i 3D-printing till nästa nivå driver vi ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med Chalmers, RISE Processum, SEKAB och Perstorp med syfte att istället använda cellulosa från restströmmar inom den svenska skogsindustrin som bas för PLA-framställningen.

Sverige består till ca 70% av skog. När skogsråvara bearbetas uppstår sidoströmmar som exempelvis sågspån och fiberrejekt från massabruk, vilka innehåller en hög grad av cellulosa. I cellulosa finns allt som behövs för att göra PLA, men den är svårare att bearbeta än rena sockerkällor. Men med den senaste tekniken och forskningsresultat från RISE Processum håller vi nu på att knäcka denna nöten genom att utveckla en tillräckligt effektiv process för industriell framställning av PLA från cellulosa som annars hade gått till värmeverken. Detta är ett stort steg på vägen mot att ersätta den svarta kolatomen med den grön i samhället.

EDM additiveSmart advanced manufacturing

EDM-ADDITIVE – ett SMART advanced manufacturing-projekt

EDM-ADDITIVE är ett EUREKA-finansierat projekt som undersöker möjligheterna att 3D-printa elektroder till EDM (”sänkgnistring”). Projektet leds av Talleres TIBI, ett maskinbearbetningsföretag i Alicante, Spanien. Add North 3D står för utvecklingen av konduktiva material på FFF-sidan. Andra deltagare är Aiju, en tillverkningskonsult från Alicante, Universitetet i Las Palmas de Gran Canaria samt +90, en servicebyrå för 3D-printing i Istanbul, Turkiet. Projektets mål är att kapa tillverkningskostnaderna med 30% och ledtiderna med 40% för elektrod-tillverkningen, vilket resulterar i minst 20% minskade kostnader för tillverkningen av verktyg etc. genom EDM. Involverade metoder är FFF och SLS-printning kombinerat med PVD och elektrodeponerings-coating. Projektet pågår och beräknas pågå till slutet av 2021.